زندگی با نور پایین – امیر حسین احدی

زندگی با نور پایین

امیر حسین احدی

امیرحسین احدی

لیلا با توجه به مشکلاتی که برایش پیش می‌آید مجبور می‌شود در یک روز برای آزادی پدرش از زندان ۳۰ میلیون تومان پول فراهم کند.

اما برای فراهم کردن آن با رفتارهای نامناسب انسان‌ها مواجه می‌شود